Què fem

Logopedia

Realitzem un treball interdisciplinari amb els professionals que intervinguin en el tractament:

Fisioterapeutes, Foniatres, Mestres, Neuròlegs, Odontòlegs, ORL, Pediatres, Psicòlegs

Qui som ?

El Centre SLI és un espai multidisciplinari on oferim tractament logopèdic per a totes les edats.

A partir de la prevenció, avaluació, orientació i reeducació oferim un tractament del llenguatge oral i escrit, la parla, la veu i la teràpia miofuncional.

Realitzem un treball interdisciplinari entre els diferents professionals vinculats amb el pacient. D’aquesta manera podem obtenir una visió més global, que ens permeti realitzar un pla d’intervenció individualitzat i integrador.

Què fem?

 • Alteracions de la parla i llenguatge
  Dislàlia (dificultat en la pronunciació de fonemes), retard de parla, retard i trastorns del llenguatge...
 • Disfuncions de la veu
  Disfonies funcionals i orgàniques.
 • Alteracions del ritme i la fluència
  Tartamudesa, taquilàlia (ritme accelerat de la parla)...
 • Alteracions de la lectoescriptura
  Retard de l’aprenentatge i dislèxia.
 • Teràpia Miofuncional
  Deglucions atípiques, respiració bucal...
 • Trastorns secundaris a causa de malalties neurològiques (degeneratives i no degeneratives )
  Afàsies, disàrtries, disglòssies, disfàgia ....
 • Trastorns de la comunicació, secundaris a d’altres patologies.

Com ho fem?

 • Visites concertades.
 • S’adreça a nens, adolescents i adults.
 • Atenció individualitzada.
 • Sessions individuals i en petit grup.
 • Concert amb mútues mèdiques.
 • Servei a domicilis, hospitals i  escoles.

Tornar a Què fem